Alimenta Natur Property, s.r.o. - PASKAL

ZLOŽENIE

Zoženie vápenatej hmoty

Ukazovateľ
jednotka
hodnota
Limitné hodnoty rizikových prvkov v mg.kg-1 podľa vyhlášky č.577/2005 Z.z.
Skušobná metóda
Vápnik ako CaO
% hmot.
44,9
STN 654860
Arzén (As)
mg.kg-1
1,51
10
STN 654860
Kadmium (Cd)
mg.kg-1
<0,05
2
STN 654860
Chróm (Cr)
mg.kg-1
20,4
100
STN 654860
Ortuť (Hg)
mg.kg-1
0,0059
1
STN 654860
Nikel (Ni)
mg.kg-1
3,67
50
STN 654860
Olovo (Pb)
mg.kg-1
4,49
50
STN 654860
Celkové látky-žíhaním pri 550 °C
% hmot. suš.
4,19
STN 830550 č.3
Častice nad 10 mm
% hmot.
0
STN 654823
Častice nad 5 mm
% hmot.
0
STN 654823
Častice nad 2 mm
% hmot.
0
STN 654823
Častice nad 1 mm
% hmot.
0,02
STN 654823
Vlhkosť
% hmot.
0,48
STN 654813ZLOŽENIE PASKALU


Výsledky rozboru vápenatej hmoty PASKAL
Rozbor vykonaný na Katedre agrochémie a výživy rastlín, FAPZ SPU v Nitre                                                              Dátum 24.04.2009

Obsah živín v mg.kg-1 v hnojive:

P.č.
% uhličitanov
org.látky v %
% humusu
% Cox
Obsah živín v mg.kg-1
P
K
Ca
Mg
S
Zn
Fe
Mn
Cu
Paskal

89,1
5,67
0,81
0,46
20,3
967
257083
12017
558
16,5
1326
111,7
6,1
obsah živiny v hm. %
0,00203
0,0967
25,7083
1,2017
0,0558
0,00165
0,1326
0,01117
0,00061
obsah živiny v kg v 1 t
0,0203
0,967
257,083
12,017
0,558
0,0165
1,326
0,1117
0,0061
 
Copyright © Alimenta Natur Property s.r.o. Všetky práva vyhradené. Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok