Alimenta Natur Property, s.r.o. - PASKAL

PASKAL

Vápenatá hmota

VYUŽITIE:

vápnenie, ako náhrada za vápenec - úprava kyslej pôdnej        reakcie (pH) pôdy,
zlepšovanie fyzikálno-chemických vlastností pôd (štruktúry,        pufrovacej schopnosti, prístupnosti živín, celkovej        úrodnosti pôdy, a i.)
dodanie organických látok a ďalších živín pre výživu rastlín        okrem vápnika ako sú:
       K, Mg, S a mikroelementy - Fe, Mn, Zn a Cu (viď. zloženie)
 

POPIS:

obsah uhličitanov - 89 %, (44,9 % CaO)
obsahuje organické látky – 5,67 % a humus – 0,81 %
farba- svetlá, žltohnedá
konzistencia- mierne vlhká, nie mazľavá, podobná        saturačnému kalu
nepodlieha osobitným ustanoveniam týkajúcich sa ochrany        osôb alebo životného prostredia
aplikácia – výborne sa aplikuje rozmetadlami maštaľného        hnoja
 

VÝHODY:

rovnaký účinok pri úprave kyslej pôdnej reakcie ako má        jemne mletý vápenec a to pri výrazne nižšej obstarávacej        cene
súčasné dodanie organických látok a ďalších živín pre výživu        rastlín
nepotrebné investície do obstarania aplikačnej techniky alebo        jej nájmu, aplikácia je možná vo vlastnej réžií rozmetadlami        maštaľného hnoja
 
Obsah rizikových prvkov je hlboko pod limitnými hodnotami rizikových prvkov pre pôdne pomocné látky podľa vyhlášky č.577/2005 Z.z. (viď. zloženie)

Materiál sa dodáva voľne ložený.
 
Copyright © Alimenta Natur Property s.r.o. Všetky práva vyhradené. Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok