Slovenská verzia
English version
O spoločnosti Paskal Penzión Quercus  
O spoločnosti
 
Stručný pohľad do histórie :
Akciová spoločnosť Alimenta Natur, a.s. bola založená troma akcionármi. Podnetom k jej vzniku bola vôľa akcionárov zaviesť ekologické postupy pestovania obilnín na Slovensku, v slovenských podmienkach. K tejto myšlienke ich priviedla zahraničná cesta do USA, kde v štáte Minnesota poľnohospodári využitím minimalizačných technológií pestujú po desaťročia kukuricu na tých istých pozemkoch. Náročnosť projektu nakoniec spôsobila, že pôvodní akcionári odstúpili od pokusov, ktoré vykonávali na ornej pôde v katastroch piatich obcí v okrese Trnava.
 
Súčasnosť :
Produkcia biopotravín, skvalitňovanie životného prostredia, spracovanie biologického priemyselného odpadu a jeho transformácia na biohumus, využitie bioenergií a zavádzanie týchto technológií do praxe, to je hlavným mottom spoločnosti. Súčasne s ním sociálne cítenie a spolupatričnosť chceme pretransformovať do hmatateľnej podoby.

Tieto myšlienky od reality delí cesta finančne nákladná a časovo náročná. Avšak výsledky čoskoro ukážu, že sme sa rozhodli správne.
 
Ing. Pavol Hájik, PhD.
 
Kde nás nájdete :
SGS ISO 9001:2000
SGS ISO 14001
   
ALIMENTA NATUR, a.s.
Dolné Dubové 98
919 52 Dolné Dubové

Telefón: +421 905 936 535
E-mail: alimenta.natur@gmail.com


Sídlo spoločnosti:
ALIMENTA NATUR, a.s.
Dolné Dubové 98
919 52 Dolné Dubové


 
 
Copyright © 2008 Alimenta Natur, a.s. Všetky práva vyhradené.